Theses on the same topic (having an identical keyword):

maly fotbal

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Malý fotbal na Olomoucku: geografická perspektiva
 (Václav DOSTÁL)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1ownm8// | Geografie pro vzdělávání / Geografie pro vzdělávání / Historické vědy | Theses on a related topic

Porovnání herních parametrů mezi Soccer Five a Malý fotbal v kategorii přípravka
 (Aleš PRESL)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//s0wylg// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Využití sociálních sítí ve fotbalu a malém fotbalu
 (Pavel Pinkava)

2024, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//oc03vy// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Příprava a realizace turnaje v malém fotbalu v Chebu pro kategori U12-13
 (Kryštof KÝČEK)

2021, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3axedn// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Historie, současnost a budoucí vývoj malého fotbalu v České republice
 (Jan Čapek)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jv1r9/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Theses on a related topic

Vliv velikosti hřiště na intenzitu zatížení hráčů v malých formách fotbalu.
 (Michal ZIMČÍK)

2021, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//91cpqs// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Konzumace alkoholu a sportovní aktivita hráčů malého fotbalu
 (Antonín PETRŽELA)

2014, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//km3jpo// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Digitalizace v prostředí ligy malého fotbalu v ČR
 (Tomáš Křížek)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71871 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Příprava a realizace turnaje "RAPID CUP" v malém fotbalu - kategorie U11-12 okresu Plzeň - město
 (Petr KOVÁŘÍK)

2018, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//j0wyli// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Sportovní kolektiv a sociálně patologické jevy u hráčů malého fotbalu
 (Antonín PETRŽELA)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8wej23// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)