Theses on the same topic (having an identical keyword):

martin mcdonagh

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
The theme of violence in The Beauty Queen of Leenane and The Lonesome West by Martin McDonagh
 (Janika Brázdová)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a1vy6/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Dramaturgie inscenace Martin McDonagh Mrzák inishmaanský v divadelním studiu Marta
 (Helena Michková)

2012, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/y6yaj/ | Dramatická umění / Divadelní dramaturgie | Theses on a related topic

Violence in Contemporary Irish Drama: Martin McDonagh, Enda Walsh and Mark O'Rowe
 (Zuzana NEUBAUEROVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dxwghh// | Filologie / Anglická filologie | Theses on a related topic

Martin McDonagh: "Pan polštář" - komplexní scénografické řešení
 (Mariana Kuchařová)

2017, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/10138 | Dramatická umění / Scénografie | Theses on a related topic

Stylizace mluvenosti v překladu divadelní hry Martina McDonagha Mrzák Inishmaanský
 (Martina MLÁDKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pvd2in// | Filologie / Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad | Theses on a related topic

Režijní styl Martina McDonagha
 (Kateřina HLOUŠKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qgs688// | Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny dramatických umění | Theses on a related topic

Zobrazení Irské komunity v Leenanské trilogii Martina McDonagha
 (Jan Hlaváček)

2016, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//h9xpeq// | Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi | Theses on a related topic

Zobrazení Irské komunity v Leenanské trilogii Martina McDonagha
 (Jan Hlaváček)

2017, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//nt8e21// | Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi | Theses on a related topic

České inscenace hry Martina McDonagha The Pillowman (Pan Polštář)
 (Pavel Širmer)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tth5g/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Theses on a related topic

Násilí v díle Marka Ravenhilla, Martina McDonagha a Sarah Kaneové
 (Andrea HOFFMANNOVÁ)

2011, Disertační práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ytodro// | Filologie / Anglická a americká literatura | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)