Theses on the same topic (having an identical keyword):

masculinity and feminity

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Konstrukce feminity a maskulinity mezi zaměstnanci ve firemním prostředí
 (Libuše PIPOTOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xa1nxz// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Gender Perspectives in Wilkie Collin's The Law and the Lady and The Woman in White
 (Alžběta Budirská)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iip4k/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Maskulinita a feminita a prožívání zátěže
 (Jana MATOCHOVÁ)

2011, Disertační práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//2c6lbo// | Sociální politika a sociální práce / Sociální poradenství a management sociálních služeb | Theses on a related topic

Weiblichkeits- und Männlichkeitsbilder in der tschechischen und deutschsprachigen Fernsehwerbung. Eine sprachliche und inhaltliche Analyse.
 (Andrea FALADOVÁ)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//51jkba// | Učitelství pro základní školy / AJ-NJ/ZŠ | Theses on a related topic

Pořádní chlapi a jemné ženy: Maskulinita a feminita postav v online hrách na hrdiny
 (Marie Bedrošová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ala7l/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Reprezentace rodiny a genderových rolí jejích členů v časopise Mateřídouška
 (Karolína Vysloužilová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ifbv5/ | Mediální a komunikační studia / Genderová studia | Theses on a related topic

Historické premeny konštrukcií genderových stereotypov v lifestylovych časopisoch
 (Silvia Galgonová)

2007, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lkqxn/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic