Theses on the same topic (having an identical keyword):

mathematics

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Structuralism in the philosophy of mathematics
 (Josef Menšík)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d3j71/ | Filozofie / | Theses on a related topic

Evaluation of Mathematics Retrieval
 (Martin Líška)

2013, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fok7g/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Models for Adaptive Practise of Basic Mathematics
 (Jiří Řihák)

2015, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r29hh/ | Informatika / | Theses on a related topic

Využití metod badatelsky orientované vyuky a vyuky STEM (science - technology - engineering - mathematics) při práci s nadanymi žáky ve věku 8 až 12 let.
 (Jakub IVANIČ)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rts03q// | Učitelství fyziky pro střední školy / Učitelství fyziky pro střední školy / Učitelství matematiky pro střední školy | Theses on a related topic

Utilization of discrete mathematics in parallel boundary element method
 (Michal Kravčenko)

2021, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//ickkji// | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Výpočetní a aplikovaná matematika | Theses on a related topic

I já mohu počítat, aneb hry v matematice na ZŠ speciální. Ever I can count, or else games in mathematics at special primary school.
 (Monika RENDLOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ph4ss3// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Činnostní učení v matematice na 1. stupni ZŠ Action learning in mathematics at primary school
 (Danuše SOUKUPOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bsgj5h// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Výstupy ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace na 1. stupni základní školy. Output in the field of mathematics education and its application at lower grade basic school system.
 (Lenka LAJTNEROVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//l9hw8f// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Teaching Mathematics through English
 (Ondřej ŽŮREK)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gh1572// | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství matematiky pro 2. stupeň základnícb škol | Theses on a related topic