Theses on the same topic (having an identical keyword):

melodika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Kvintakordická melodika a signální útvary písní pozdního baroka a raného klasicismu se zvláštním zřetelem na moravskou hudbu
 (Jiří Kašpar)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qtdut/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a provozovací praxe staré hudby | Theses on a related topic

Melodika Beggar's Opery a jej okruhu
 (Andrea Kaufmann)

2007, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nn75m/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Theses on a related topic

Melodika punkových souborů v závislosti na původu vzniku.
 (Iva LÉDLOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//huoxwm// | Specializace v pedagogice / Hudební výchova (jednooborové) | Theses on a related topic

Komplexní analýza písňového cyklu Zahrada srdce Emy Destinnové
 (Alena JUŘENOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//2z7nky// | Hudební umění / Zpěv | Theses on a related topic

Jaromír Herle (1872-1945) a jeho písně pro sólový hlas s doprovodem klavíru
 (Kateřina JUŘENOVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//9u22x0// | Zpěv / | Theses on a related topic