Theses on the same topic (having an identical keyword):

mesto decin

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Finanční hospodaření města Děčín v letech 2007 - 2013
 (Ladislav Miko)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/dvk2l/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Problematika cyklostezek se zaměřením na město Děčín
 (Dana MACHOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dozlll// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Poddanské město Děčín ve světle dochovaných městských knih 16. století
 (Pavla BROŽOVÁ)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//d0hx3b// | Historické vědy / Historie (jednooborové) | Theses on a related topic

Geografické aspekty sociálně patologických jevů ve městě Děčín
 (Anna Helvigová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//w9j2bg// | Geografie / Aplikovaná geografie | Theses on a related topic

Strukturální fondy EU a jejich využití pro město Děčín
 (Jan LANGPAUL)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0xsy1h// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Město Děčín v raném novověku ve světle pamětní knihy z let 1567-1627
 (Pavla BROŽOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//knsbyb// | Historické vědy / Historie (jednooborové) | Theses on a related topic

Silné a slabé stránky v naplňování cílů projektu APK ve městě Děčín z hlediska účastníků programu
 (Martina Pilnáčková)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wio9t/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Nakládání s komunálním odpadem ve městě Děčín
 (Barbora KLOFÁKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ccxx0v// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující nákupní rozhodování spotřebitelů vybraných druhů potravin ve městě Děčín
 (Jakub CHLEBORÁD)

2020, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//uwzbc5// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Revitalizace města Děčín
 (Klára VYHNÁLKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//akrawm// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)