Theses on the same topic (having an identical keyword):

mesto slavicin

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Analýza potřeb obyvatel města Slavičín v oblasti volnočasových aktivit
 (Anetta HORSKÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//g9emvt// | Vychovatelství / Řízení volnočasových aktivit | Theses on a related topic

Koncepce rodinné politiky města Slavičín
 (Filip Palčík)

2021, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ab1k6i// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Projekt financování investičního záměru města Slavičín
 (Petra Hanáčková)

2022, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//st6lz1// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Program rozvoje cestovního ruchu města Slavičín
 (Šárka Lišková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rl2kss// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Vývoj místní samosprávy ve městě Slavičín
 (Zuzana Matulová)

2017, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//7ze847// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Projekt financování investičního záměru města Slavičín z fondu Evropské unie
 (Dana Čechová)

2015, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//egbklm// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Bezpečnostní posouzení a návrh optimalizace objektové bezpečnosti vybraných objektů města Slavičín
 (Adam Urbánek)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ca2w0j// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Problematika dotací pro projekty města Slavičín z fondů EU
 (Dana KABELOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//sg3wh8// | Ekonomika a management / Finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Možnosti podpory rozvoje města Slavičín ze strukturálních fondů
 (Alena KOTÁSKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9cerjn// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Strategický plán rozvoje města Slavičín
 (Marie GORECKÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gjg86x// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)