Theses on the same topic (having an identical keyword):

mestsky charakter

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Urbanismus ve starověkém Egyptě: charakter a vývoj městské zástavby ve 4.-2. tisíciletí př. n. l.
 (Veronika BURDOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fd3bnc// | Archeologie / | Theses on a related topic

Území městského charakteru na Zámostí ve Slezské Ostravě
 (Daniel Vaněk)

2015, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110154 | Architektura a stavitelství / | Theses on a related topic

Územní studie lokality „Jasénky“ ve městě Hlučíně pro účel individuálního bydlení městského charakteru
 (Tomáš Slabý)

2012, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94669 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Theses on a related topic

Územní studie lokality „Jasénky“ ve městě Hlučíně pro účel individuálního bydlení městského charakteru
 (Hana Wondrová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100518 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Theses on a related topic

Zámostí ve Slezské Ostravě s domy městského charakteru
 (Patricie Ambrozová)

2014, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105481 | Architektura a stavitelství / | Theses on a related topic

Městské bloky metropolitního charakteru v Brně, Benešova třída
 (Marek Bolacký)

2020, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140972 | Architektura a stavitelství / | Theses on a related topic

Porovnání motorické výkonnosti žáků 2. stupně ZŠ navštěvujících vybrané školy s městským a vesnickým charakterem osídlení v Ústeckém kraji
 (Martina FISCHEROVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//8jev7x// | Tělesná výchova a sport / Sport a zdraví | Theses on a related topic

Územní plánování - vliv na charakter a rozvoj regionu
 (Petr Brož)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/t4t7w/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Městský syndik éry regulovaného magistrátu. Příklad Kašpara Hauka, moravskoostravského syndika
 (Leontina KRSKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//a7bque// | Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro SŠ - Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ | Theses on a related topic

Městský dům v proluce
 (Petr Simerský)

2016, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113988 | Architektura a stavitelství / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)