Theses on the same topic (having an identical keyword):

metalothionein

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Vliv cytostatik na prostatické nádorové linie.
 (Zdeněk Dvořák)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nol4x/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Využití peptid-kov a protein-kov interakcí pro navržení biosensoru těžkých kovů
 (Vojtěch Adam)

2007, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oyksu/ | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Použití síru obsahujících peptidů a proteinů jako biologické části biosenzoru pro analýzu těžkých kovů
 (Vojtěch Adam)

2006, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kmkne/ | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Study the optimal condition to knockout metallothionein by CRISPR-Cas9 in neuroblastoma
 (Klára Májková)

2023, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//djjf9b// | Agrobiologie / Molekulární biologie a biotechnologie | Theses on a related topic

Nanášení vzorků pro desorpční analytické metody
 (Roman Guráň)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ilvwr/ | Chemie / Analytický chemik - manažer chemické laboratoře | Theses on a related topic

Moderní postupy a metody v nádorové diagnostice
 (Vojtěch Adam)

2010, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ebats/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Molekulárne biologické metódy pri štúdiu zmien redoxného bunečného stavu u karcinomu prostaty
 (Marián Hlavna)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lzeva/ | Fyziologie a patologická fyziologie (čtyřleté) / Fyziologie a patologická fyziologie | Theses on a related topic

VYUŽITÍ METALOTHIONEINU JAKO POTENCIÁLNÍHO NÁDOROVÉHO MARKERU
 (Ivo Fabrik)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w4dir/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Prionové proteiny a jejich interakce s těžkými kovy
 (Eliška Sedláčková)

2015, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//dpt90p// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Analýza hladin metalothioneinu v krvi pacientů s karcinomem orofaryngu
 (Zuzana Horáková)

2008, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yv0aq/ | Všeobecné lékařství / Otorinolaryngologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)