Theses on the same topic (having an identical keyword):

metastasis

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Signální dráhy v metastazování nádorů prsu a jejich studium s využitím cílené proteomiky
 (Karolína Zoufalová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j2g9l/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Systémová léčba kostních metastáz pomocí 223Radium-dichloridu u pacientů s karcinomem prostaty - úloha radiologického asistenta
 (Šárka Zilvarová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8rtg6h// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Zobrazovací metody při detekci skeletálních metastáz
 (Martin LANG)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8p76lb// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)