Theses on the same topic (having an identical keyword):

metastaza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Speciální techniky radioterapie mozkových metastáz
 (Ludmila Fousková)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qa6a4/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Výsledky jednorázového ozáření metastáz
 (Magdalena Hejzlarová)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uzvdw/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Analýza významu epigenetické regulace exprese AGR2 ve vztahu ke tvorbě metastáz u vybraných nádorových buněčných linií
 (Andrea Martišová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w8nl4/ | Biochemie / Genomika a proteomika | Theses on a related topic

Využití hypofrakcionované radioterapie při ozařování mediastinálních a retroperitoneálních metastáz
 (Sabina Oberreiterová)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/itkhi/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Využití SIB techniky radioterapie při ozáření mozkových metastáz
 (Vendula Šteflová)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ggtv6/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Chemoembolizace ložiskových procesů jater – metastázy a HCC
 (Terézia Makúchová)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m5td8/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Radioterapie u pacientů ozařovaných pro metastázy ve skeletu
 (Veronika Zukalová)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uuw8k/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Kostní scintigrafie a SPECT/CT v diagnostice kostních metastáz a avaskulární nekrózy hlavice stehenní kosti u dospělých
 (Ladislav Zadražil)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/syqew/ | Radiologie - zobrazovací metody (čtyřleté) / Radiologie - zobrazovací metody | Theses on a related topic

RFA/Mikrovlny ložiskových procesů jater – metastázy a HCC
 (Pavel Sýkora)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rgv92/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Scintigrafie skeletu v diagnostice kostních metastáz u nádorů prostaty
 (Pavlína Menšíková)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w6v3j/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)