Theses on the same topic (having an identical keyword):

methods and techniques of drama education

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Design of the Workshop: How to Use Drama in an English Class?
 (Lenka Křivková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yu9bm/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Modalverben und Dramapädagogik im Unterricht Deutsch-als-Fremdsprache
 (Monika Buláková)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jcuxr/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - německý jazyk | Theses on a related topic