Theses on the same topic (having an identical keyword):

metoda abc

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Aplikace metody řízení nákladů ABC ve firmě IMTRADEX, a.s.
 (Radek Viktora)

2013, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/y8zpw/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Aplikace metody ABC v podniku se zakázkovou výrobou a vlastním vývojovým střediskem
 (Andrea Sušková)

2021, Disertační práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/145903 | Řízení průmyslových systémů / | Theses on a related topic

Využití BPMN jako podpůrného nástroje pro procesní řízení nákladů metodou ABC
 (Martin Kopecký)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5405 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

Oceňování zásob v průmyslovém podniku pro finanční a manažerské účetnictví se zaměřením na využití metody ABC
 (Kristýna Urbanová)

2019, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/4x8gnm/ | Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku | Theses on a related topic

Oceňování zásob v průmyslovém podniku pro finanční a manažerské účetnictví se zaměřením na využití metody ABC
 (Kristýna Urbanová)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//bpavxy// | Řízení rozvojových projektů / | Theses on a related topic

Účetní metody odpisování ve firmě ABC, s.r.o.
 (Markéta Dračková)

2022, Bakalářská práce, Vysoká škola Sting, o.p.s.

https://is.sting.cz/th/ectz9/ | Ekonomika a management / Zdaňování | Theses on a related topic

Aplikace metody ABC v chemickém průmyslu
 (Zuzana Šircová)

2016, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//xseh35// | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Projekt implementace metody ABC ve společnosti XYZ, s. r. o.
 (Barbora Trlicová)

2015, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5lvql2// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Návrh kalkulace metodou ABC pro společnost Cardbox Packaging s.r.o.
 (Markéta Brhlová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1j39iw// | Ekonomika a management / Finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Využití metody ABC ve vybraném podniku
 (Dina Kazhimova)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/44717 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)