Theses on the same topic (having an identical keyword):

metoda cua

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

CUA analýza projektu Studium k výkonu specializovaných činností
 (Michal Ševčík)

2015, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//jqf7t8// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Theses on a related topic

Investiční projekty obce
 (Martin Veselý)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/96878 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic