Theses on the same topic (having an identical keyword):

metoda dft

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Studium elektronové struktury fosfosilikátů a jejich silikátových prekurzorů metodou DFT
 (Petra Hrozková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x6ybl/ | Chemie / Fyzikální chemie | Theses on a related topic

Studium vlivu koordinačního prostředí atomů Si a P na tvorbu SiO6 center metodami EHT a DFT
 (Petra Hrozková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k7k9q/ | Chemie / | Theses on a related topic

Studium vlivu párování a hydratace na NMR spin-spinové interakce v bázích nukleových kyselin metodami kvantové chemie
 (Anežka Křístková)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l4enz/ | Chemie / | Theses on a related topic

DFT studium interakce aktivního místa Thioredoxin reduktázy s modelovým komplexem Au(I)
 (Ondřej Schindler)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jjhy0/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Studium interakcí bílkovin s cukry výpočetními metodami
 (Radek Matuška)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kdacj/ | Chemie / | Theses on a related topic

Modelování frakčního náboje v atomech
 (Martin MISTRÍK)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//wlifl6// | Aplikovaná fyzika / Fyzika nanostruktur | Theses on a related topic

Fast Methods of Charge Calculation
 (Zuzana Novotná Jiroušková)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u3oh6/ | Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Tracking optical properties and antioxidant activities of polyphenols by joint theoretical and experimental approaches.
 (Michal BILER)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//kvwb14// | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Kvantovně chemické studium vztahu elektronové struktury a vlastností cyklických fosfazenů
 (Libor Kapička)

2006, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x16ws/ | Chemie / Fyzikální chemie | Theses on a related topic

Studium mechanismu bromoborační reakce metodami kvantové chemie
 (Hugo Semrád)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/otfyl/ | Chemie / Fyzikální chemie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)