Theses on the same topic (having an identical keyword):

metoda maximalni verohodnosti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Odhad hustoty pravděpodobnosti metodou maximální penalizované věrohodnosti
 (Marian Koutný)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qpm4z/ | Matematika / Finanční matematika | Theses on a related topic

L-momentová metoda
 (Tereza Šimková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//uplfta// | Matematika / | Theses on a related topic

Odhad charakteru přirozeného výběru metodou maximální věrohodnosti: Vliv přirozeného výběru na genom dvoudomých a nedvoudomých druhů z rodu Silene
 (Martina Talianová)

2007, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m3a30/ | Biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Porovnanie alternatívnych postupov pri štatistickej indukcii v nelineárnych modeloch metodou Monte Carlo
 (Matúš Porázik)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74641 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Metody odhadů regresních parametrů
 (Kristýna VAŇKÁTOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xh78gn// | Aplikovaná matematika / Aplikovaná statistika | Theses on a related topic

Moderní metody vyhodnocování dat a jejich aplikace
 (Michal NÁVORKA)

2011, Disertační práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ksjfcj// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika | Theses on a related topic

Metody křížového ověřování pro jádrové odhady hustoty
 (Michal Theuer)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bqotk/ | Aplikovaná matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Metody analýzy chybějících údajů ve statistice
 (Alena Robotková)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/algo6/ | Aplikovaná matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic