Theses on the same topic (having an identical keyword):

metody financni analyzy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Vybrané metody finanční analýzy s aplikací v podnikatelské praxi
 (Jana Gabrielová)

2020, Bakalářská práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/g3dcd/ | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Využití metody Du Pontova rozkladu rentability vlastního kapitálu ve finančním řízení podniku
 (Radka Vaněčková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/omzxn/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Metody finanční analýzy a jejich aplikace v prostředí podniku
 (Lenka Mádrová)

2020, Diplomová práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//5ryhxg// | Ekonomika a management / Ekonomika a management malých a středních podniků | Theses on a related topic

Moderní metody finanční analýzy v podniku Slévárny Třinec, a.s
 (Michal Walach)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//p1jiju// | Ekonomika a management / Podnikání | Theses on a related topic

Moderní metody finanční analýzy ve společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
 (Radek Mikeš)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//evhsew// | Ekonomika a management / Podnikání | Theses on a related topic

Metody finanční analýzy aplikované na společnosti Lovochemie, a.s.
 (Lenka Jarošová)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/b9v7c/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Metody finanční analýzy firmy
 (Markéta Trunečková)

2006, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/slb7a/ | Hospodářská politika a správa / Finanční podnikání | Theses on a related topic

Metody finanční analýzy firmy
 (Jana Mikolajská)

2006, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rtiai/ | Hospodářská politika a správa / Finanční podnikání | Theses on a related topic

Aplikace nepřímé metody při sestavování Přehledu o peněžních tocích a jeho finanční analýza
 (Jan Stanovský)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tcd8v/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Ocenění společnosti KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o. pomocí metody volných peněžních toků
 (Tomáš Nezbeda)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ut8e6/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)