Theses on the same topic (having an identical keyword):

metody mereni a testovani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Překlad a adaptace metody k měření závazku vůči organizaci
 (Anna Příkazská)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pxzrz/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Testování a měření audio A/D a D/A převodníků
 (Ladislav BOKR)

2012, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rykw0s// | Elektrotechnika a informatika / Telekomunikační a multimediální systémy | Theses on a related topic

Pracovní spokojenost, metody jejího měření a význam pro strategický úspěch podniku
 (Anastasiia Vdovenko)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/bna9x/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Porovnání terénní a laboratorní metody pro měření pH a ORP zemin
 (Jiří Pol)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//tpgg2h// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Theses on a related topic

Porovnání a spolehlivost vyšetření zrakové ostrosti na optotypu logMAR ETDRS a Snellen celořádkovou a interpolační metodou
 (Petr Veselý)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vcpp2/ | Lékařská biofyzika (čtyřleté) / Lékařská biofyzika | Theses on a related topic

Vytvoření a ověření souboru cvičení pro rozvoj koordinačních schopností a pohyblivosti dětí mladšího školního věku v aikidó
 (Ondřej LUKEŠ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//apilzj// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport (jednooborové) | Theses on a related topic

Aplikace a testování přípravků zabraňujících zamlžování materiálů na bázi skla a polykarbonátu
 (Andrea HANI)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//v2gy83// | Chemie / Nanomateriálová chemie | Theses on a related topic

Úroveň koordinačních schopností ve sportovní gymnastice a úpolových sportech
 (Štěpán Šlapanský)

2016, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hmyne/ | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek | Theses on a related topic

Aplikace geodetických metod pro měření a ustavování strojů a soustrojí.
 (Lucie Pospíšilová)

2014, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106172 | Geodézie a kartografie / Důlní měřictví a geodezie | Theses on a related topic

Tělesná a psychická feminita žen: faktory a souvislosti
 (Lucie Ráčková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j96x8/ | Antropologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)