Theses on the same topic (having an identical keyword):

metody stanoveni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Porovnání rutinní metody stanovení katalytické koncentrace alkalické fosfatázy IFCC 1983, Roche s metodou alkalická fosfatáza IFC 2011, BLW
 (Mária Zelinková)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pxdfk/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Vývoj/validace HPLC analytické metody pro stanovení mirtazapinu v biologické matrici
 (Monika Holubová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v8622/ | Biochemie / Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách | Theses on a related topic

Instrumentální a biologické in vitro metody stanovení neurotoxických metabolitů sinic
 (Vendula Szmucová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c38o7/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Vývoj HPLC metody pro stanovení methylovaných derivátů argininu v plasmě
 (Sabina Sedlářová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/by3vn/ | Biochemie / Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách | Theses on a related topic

Přechod z konvenční metody na vysoce senzitivní metodu stanovení Troponinu T v Nemocnici Třebíč
 (Marta Nováčková)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

http://is.muni.cz/th/1594/lf_b/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Zavedení nové metody pro stanovení glukózy
 (Markéta Murasová)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qymgp/ | Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví / | Theses on a related topic

Využití metody plánování experimentů (DOE) k optimalizaci analytické metody ve vodohospodářské laboratoři
 (Elen Klimešová)

2011, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87717 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Theses on a related topic

Optimalizace metody pro stanovení jetelových isoflavonů
 (David Kroupa)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dgbie/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Vývoj a validace metody pro stanovení olanzapinu a jeho metabolitu desmethylolanzapinu v séru
 (Monika Goišová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hv0z0/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Vývoj a validace metody pro stanovení lansoprazolu a jeho metabolitů v biologických vzorcích.
 (Sabína Sedlačková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tyija/ | Biochemie / Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)