Theses on the same topic (having an identical keyword):

metylacia

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Exprese histonových deacetyláz u prostatických nádorových buněk po jejich ovlivnění inhibitory histonových deacetyláz a DNA metylací
 (Adriána PETRIŠAKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//sxax3s// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Počítačové studium ribizomální RNA
 (Ivana Beššeová)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mii38/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Vyhledávání methyltransferas v klíštěti pomocí bioinformatických metod
 (Natália Langová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fcjel/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Nové elektrochemické přístupy v molekulární onkologii
 (Diana Bartáková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nftno/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Vyhledávání methyltransferas v klíštěti pomocí bioinformatických metod
 (Natália Langová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fcjel/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

VPLYV EPIGENETICKEJ REGULÁCIE AKTIVITY GÉNOV RODIČOV NA EMBRYOGENÉZU POTOMSTVA
 (Jana TICHÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zljjl8// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Důležitost proteinu p53 pro vznik a terapii rakoviny
 (Ľubica Martinková)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ne1vy/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic