Theses on the same topic (having an identical keyword):

middle ear

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

What happens to ear morphology on the way underground? A case study on the family Spalacidae.
 (Lucie PLEŠTILOVÁ)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//r18i67// | Zoologie / | Theses on a related topic

Ear morphlogy in Chinese bamboo rat (\kur{Rhizomys sinensis}): Hearing adaptations to subterranean environment
 (Lucie PLEŠTILOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zt5mlw// | Zoologie / | Theses on a related topic

Trojrozměrná morfologie středoušních kůstek
 (Vendula Nevrtalová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yko76/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Specifika ošetřovatelské péče u dítěte se zánětem středního ucha
 (Marie KANDĚROVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//g9wwbq// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Experimentální měření vlivu celkového objemu středoušní dutiny na komplianci bubínku
 (Zdeněk Hložek)

2008, Disertační práce, Lékařská fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//465mix// | Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku / | Theses on a related topic

Morfogeneze středního ucha.
 (Zuzana VRÁNOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//awr2lq// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

"Struktura středoušní sliznice a její změny při chronickém středoušním zánětu!
 (Dalibor Janeček)

2006, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nm5t1/ | Všeobecné lékařství / Otorinolaryngologie | Theses on a related topic

Spokojenost nemocných po operaci chronického epitympanálního středoušního zánětu
 (Lenka Váňová)

2010, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//lareff// | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic