Theses on the same topic (having an identical keyword):

mikrofon

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
\rus{Akter i shansonp1e Aleksandr Nikolaevich Vertinskii0 (1889-1957) kak zerkalo i mikrofon svoei0 e1pokhi}
 (Michaela VOLKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//dx78i4// | Filologie / Ruština ve sféře podnikání | Theses on a related topic

Předzesilovač pro kondenzátorový mikrofon
 (Tomáš FROLÍK)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qpjair// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic

Dramatická postava a herec před mikrofonem
 (Barbora Nesvadbová)

2015, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/uwbvl/ | Dramatická umění / Činoherní herectví | Theses on a related topic

Extraktor entropie z mikrofonu a kamery pro mobilní telefon
 (Roman Konečný)

2013, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v416v/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Variabilita vzdálenosti mikrofonu od úst připevněného k laryngoskopu při laryngoskopickém vyšetření
 (Dominika VALÁŠKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vprkh8// | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Kontaktní mikrofony a jejich využití ve filmové praxi
 (Adam Bláha)

2016, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9728 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Zvuková tvorba | Theses on a related topic

Zpracování řečových signálů měřicími mikrofony pomocí NI 9234 v LabVIEW
 (Michal Skácel)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118921 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Theses on a related topic

Redukce šumu v řeči pomocí pole mikrofonů a neuronových sítí
 (Petr Bartoš)

2018, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//i08ymp// | Elektrotechnika a informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Použití digitálních MEMS mikrofonů v systémech pro bezdrátové monitorování hluku
 (Petr Fabián)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//d1ngmg// | Elektronika a komunikace / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)