Theses on the same topic (having an identical keyword):

mining industry

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce v hornictví.
 (František Vítek)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130072 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Benchmarking vedoucích korporací v oblasti těžebního průmyslu
 (Ondřej Konečný)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129746 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)