Theses on the same topic (having an identical keyword):

mira nezamestnanosti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Aktívne politiky na trhu práce v EÚ ako nástroj boja proti nezamestnanosti
 (Silvia Mocková)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74809 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Evropská integrace | Theses on a related topic

Porovnanie vývoja miery nezamestnanosti v Českej republike a Slovenskej Republike
 (Miroslava Rimská)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/69609 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Komparácia vývoja nezamestnanosti v České a Slovenské republike v rokoch 2008-2018
 (Juraj Oravec)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/81504 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Faktory ovplyvňujúce mieru nezamestnanosti na Slovensku
 (Tomáš Pletňa)

2019, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ssx5ud// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Analýza variability špecifických mier nezamestnanosti vo vybraných štátoch Európy
 (Martina Strušková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/80122 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Komparácia vývoja nezamestnanosti v jednotlivých krajoch Českej republiky
 (Zuzana Kucharovicová)

2017, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//tb5tvr// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Regionálne disparity nezamestnanosti mladých v krajinách Vyšehradskej skupiny
 (Veronika Harvánková)

2019, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//pqogb3// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Vývoj nezamestnanosti v krajinách strednej Európy
 (Tímea Kozáková)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/47571 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Porovnanie vývoja miery nezamestnanosti v Českej republike a Slovenskej republike
 (Petra Šutariková)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/46966 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Analýza regionálnych rozdielov v nezamestnanosti na Slovensku a ich príčin
 (Peter Pavlík)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/41659 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)