Theses on the same topic (having an identical keyword):

mistni komunikace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Přestavba křižovatky silnice III/48412 a místní komunikace v Hodoňovicích
 (Martin Novák)

2016, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113888 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

Zeměměřické činnosti na stavbě rekonstrukce stávající místní komunikace a kanalizace ulice Jasanové v obci Štěpánkovice
 (Barbora Potepová)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115691 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Theses on a related topic

Rekonstrukce uličního prostoru místní komunikace Na Skřivánku a U Stadionu - Chotěboř
 (Jiří Pešout)

2020, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//41alsk// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Theses on a related topic

Pozemní komunikace ve vlastnictví obcí a krajů
 (Olga Hlochová)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fd1m3/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Zaměření a vyhodnocení pohybů a deformací dílčího úseku místní komunikace
 (Adam Struś)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103239 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Theses on a related topic

Rekonstrukce místní komunikace - ulice Prokopa Velikého v Ostravě-Vítkovicích
 (Kateřina Štefková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94733 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

Úprava místní komunikace v Heřmanově Městci - lokalita U Hřiště
 (Pavlína Chmelíková)

2010, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ymtmaf// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní infrastruktura: Dopravní cesta | Theses on a related topic

Rekonstrukce místní komunikace - ulice 28. října v Turnově
 (Šárka Kubalová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94694 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

Úprava uličního prostoru komunikace ulice Jiráskova ve Vysokém Mýtě
 (Martin Musílek)

2014, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//equkbp// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Theses on a related topic

Marketingová komunikace Místní knihovny Petrovice
 (Petra Hrůzová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//tstp5x// | Ekonomika a management / Finance a řízení | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)