Theses on the same topic (having an identical keyword):

mistni ovladani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Aplikace na ovládání chytrého domu
 (Luděk Bulíček)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//sxc164// | Elektrotechnika a informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Role místní samosprávy související s povodňovými situacemi na příkladu města Bojkovice.
 (Soňa Špačková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//no5nqg// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Inteligentní zařízení pro dálkové ovládání diagnostického systému
 (Vladislav Šťastný)

2012, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/95569 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích | Theses on a related topic

Dálkově ovládané zabezpečovací zařízení
 (Lukáš Dušek)

2008, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//dscn7f// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Theses on a related topic

Analýza struktur ovládání v Komunitou podporovaném zemědělství v České republice
 (Nicol Asfourová)

2015, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//zthqwj// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Theses on a related topic