Theses on the same topic (having an identical keyword):

mitochondrial dna

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Co nám říká neandertálská DNA o Homo sapiens neanderthalensis? Mitochondriální DNA versus jaderná DNA.
 (Šárka Řezáčová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bor4r/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Analýza haploskupin mitochondriální DNA u velkomoravské populace ze Znojma – Hradiště v závislosti na milodarech
 (Martin Šotek)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g3s9o/ | Biologie člověka / | Theses on a related topic

Izolace starobylé DNA z tepelně poškozených kostí
 (Jana Loskotová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y89kz/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Analýza mitochondriální DNA z historického kosterního materiálu metodami sekvenace nové generace
 (Ondřej Vaculík)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ke9hq/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Lidská mitochondriální DNA a její využití v diagnostické a forenzní oblasti
 (Kristýna Dibonová)

2022, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//42b6hp// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Variabilita mitochondriální DNA ve vztahu k druhové identifikaci živočichů
 (Františka Suchá)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yp8vei// | Agrobiologie / Molekulární biologie a biotechnologie | Theses on a related topic

Lidská mitochondriální DNA a její mutace
 (Marek Šípek)

2023, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//57n4rl// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Losos atlantský a pstruh duhový: odlišení na základě analýz jaderné i mitochondriální DNA
 (Valérie Pistorová)

2023, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//lshagw// | Forenzní analýza / | Theses on a related topic

Characterisation of novel mitochondrial proteins in \kur{Trypanosoma brucei}
 (Vendula RAŠKOVÁ)

2023, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//q9975z// | Molekulární a buněčná biologie / Molekulární a buněčná biologie a genetika | Theses on a related topic

Bioenergetic studies in the parasitic protist Trypanosoma brucei: functional characterisation of the mitochondrial FoF1-ATP synthase/ATPase complex
 (Carolina HIERRO YAP)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ygl5pq// | Molekulární a buněčná biologie / Molekulární a buněčná biologie a genetika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)