Theses on the same topic (having an identical keyword):

mixim

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Comparison of Simulators for Wireless Sensor Networks
 (Martin Stehlík)

2011, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u6wrk/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií | Theses on a related topic

Komunikační protokoly v bezdrátových senzorových sítích
 (Martin Langer)

2014, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bska0/ | Informatika / Počítačové systémy | Theses on a related topic

Key management schemes in wireless sensor network simulations
 (Filip Jurnečka)

2013, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vog9l/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií | Theses on a related topic