Theses on the same topic (having an identical keyword):

mladistvi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Nekalé obchodní praktiky: děti a mladiství jako zvláště ohrožená skupina spotřebitelů
 (Miloslava Doušková)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iueh0/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Mladiství uživatelé drog a zdroje podpory a bariér hrající roli při jejich léčbě závislosti ve Švýcarsku
 (Jana Bencová)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tfzdq/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Kouření, instituce a mladiství
 (Kateřina Maříková)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cmrwn/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Probační dohled a mladiství delikventi
 (Nela Šupková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4313 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Mladiství pečovatelé v dlouhodobé péči
 (Martina KORENNA)

2020, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//5y04jf// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Mladiství jako delikventi
 (Radka Kamenická)

2017, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ih5ojy// | Historické vědy / Spisová a archivní služba | Theses on a related topic

Děti a mladiství s poruchami chování
 (Kateřina Slavíková)

, absolventská práce, Vyšší odborná škola sociálně právní

http://theses.cz/id//i1ppze// | 75-32-N / 01 | Theses on a related topic

Problematika děti a mladiství jako vrazi
 (Kateřina Kulová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje Praha / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

http://theses.cz/id//pfi59v// | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Mladiství se speciálními vzdělávacími potřebami z hlediska jejich přípravy na povolání
 (Jana Schnirchová)

2006, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sn7zn/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Mladiství drogově závislý pachatelé z perspektivy kriminální kariery
 (Petr SZNAPKA)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//z6y2ds// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)