Theses on the same topic (having an identical keyword):

mnohocetny myelom (mm)

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Imunosupresivní buňky a jejich význam u mnohočetného myelomu
 (Klára Bilíková)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/llqbn/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Detekce minimální residuální choroby u mnohočetného myelomu
 (Lenka Sedlaříková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/whvit/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Analýza progenitorů myelomových buněk
 (Pavla Všianská)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qte94/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Profil genové exprese u pacientů s mnohočetným myelomem s vysokým rizikem relapsu
 (Helena Paszeková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nu5ga/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Mitotické disrupce u mnohočetného myelomu
 (Jakub Petrík)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lmwdz/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Cirkulující mikroRNA u mnohočetného myelomu
 (Veronika Kubaczková)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gnr70/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Role mikroRNA v patogenezi mnohočetného myelomu
 (Soňa Novosadová)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dszfc/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

MikroRNA a jejich cirkulující formy u mnohočetného myelomu
 (Monika Stanková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/by7mi/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Cytogenetické a molekulárně cytogenetické studium chromosomových změn u pacientů s mnohočetným myelomem
 (Jana Balcárková)

2009, Disertační práce, Lékařská fakulta / Univerzita Palackého v Olomouci

http://theses.cz/id//4dxc72// | Lékařská genetika (čtyřleté) / | Theses on a related topic

Exozomální signalizace pomocí dlouhých nekódujících molekul RNA u mnohočetného myelomu
 (Adéla Součková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dojgt/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)