Theses on the same topic (having an identical keyword):

mnohonasobna pripadova studie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Čtyři cesty k víře a církvi: Mnohonásobná případová studie o autoritách, identitě a tradici u katolíků v období vynořující se dospělosti
 (Kateřina Špičáková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q099c/ | Humanitní studia / Religionistika | Theses on a related topic

Organizační struktury a jejich vliv na výkonnost divadel
 (Petra Vodičková)

2014, Disertační práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/bux78/ | Dramatická umění / | Theses on a related topic

Psychosociální aspekty pohřbů bez obřadu
 (Karel OTTL)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wpj5ug// | Psychologie / | Theses on a related topic