Theses on the same topic (having an identical keyword):

modely rizeni verejne spravy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Byrokracie jako klasický model řízení veřejné správy
 (Petra Hrabcová)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tojak/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Návrh a analýza modelů řídících prvků pro modely systémů řízení
 (Jiří Pražák)

2015, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//pblgo1// | Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě | Theses on a related topic

Možnosti a omezení vybraných modelů řízení veřejné správy
 (Lenka Tuháčková)

2006, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rvykd/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique) | Theses on a related topic

Zhodnocení managementu ve vybraném orgánu místní samosprávy z hlediska aplikace a využívání dostupných metod řízení kvality ve veřejné správě.
 (Iveta Krebsová)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/kkblg/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Kompetenční model pracovníka krizového řízení ve veřejné správě
 (Markéta MIČANOVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//c22l4c// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Model CAF (Common Assessment Framework) ? jako nástroj řízení kvality, který umožňuje organizacím veřejné správy prostřednictvím sebehodnocení identifikovat své silné a slabé stránky a oblasti pro jejich zlepšení
 (Monika Bártová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje Praha / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

http://theses.cz/id//7cyjxb// | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Model CAF ve vybrané organizaci veřejné správy.
 (David Zeman)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51124 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Model klienta veřejné správy z pohledu Unified Foundational Ontology
 (Jan Marek)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/68736 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Moderní řízení a efektivita ve veřejné správě se zaměřením na informační bezpečnost
 (Martin Horák)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/splmj/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Životní cykly objektů ontologického modelu veřejné správy
 (Jana Novotná)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53100 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)