Theses on the same topic (having an identical keyword):

modul

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Výukový modul pro předmět Programování mikropočítačů: univerzální vstupně / výstupní modul
 (Pavel Oškera)

2018, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//opgye5// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Výukový modul pro předmět Programování mikropočítačů: 2,4 GHz komunikační modul
 (Adam Mynařík)

2018, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//s5ledc// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Plánovací modul pro cloudový middleware OpenNebula
 (Gabriela Podolníková)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o8t7a/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Modul pro správu chytrých budov pomocí protokolu BACnet
 (Jan Kužílek)

2020, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pkg90/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Rozšírenie systému SMWeb o modul zásobovania
 (Radoslav Karlík)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kq9x8/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Vzdělávací modul "Vesmír" pro základní školu
 (Jakub Homola)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m4thj/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství fyziky pro základní školy | Theses on a related topic

Modul pro zobrazování formulářů ve formátu FRS v rámci webové aplikace
 (Michaela Greplová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kbmqy/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Modul pro správu datových schránek
 (Alžběta Šmerdová)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vhbfo/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Bioinformatický modul pro posouzení klonality sekvenačních dat z imunoglobulinových receptorů v pacientech s leukémií a lymfomou
 (Tomáš Reigl)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mgj6j/ | Aplikovaná informatika / Bioinformatika | Theses on a related topic

Modul řízené sociální interakce pro aplikaci Newron
 (Markéta Hanušová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uxmb3/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)