Theses on the same topic (having an identical keyword):

monastery

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Klášter v Dolních Kounicích do poloviny 14. století Založení kláštera a jeho hospodářský vývoj
 (Monika Vorálková)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k8q68/ | Humanitní studia / Historie | Theses on a related topic

Klášter premonstrátů v Brně – Zábrdovicích do roku 1327. Založení kláštera a jeho hospodářský vývoj
 (Tomáš Müller)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vg5eu/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Benediktinský klášter v Rajhradě v době opata Aloise Josefa Kotyzy (Osudy klášterního domu a řeholníků v letech 1937–1947)
 (Eva Richtrová)

2015, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/klbo4/ | Historické vědy (čtyřleté) / Historie - české dějiny | Theses on a related topic

Sedlecký kláštor optikou prameňa Vejtah z fundací a z majestátů z roku 1549
 (Laura Maniaková)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ppnz1/ | Historické vědy / Archivnictví | Theses on a related topic

Liturgia a knihy kartuziánskeho kláštora v Královom Poli
 (Zuzana Badárová)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iwb7t/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

Dejiny františkánskeho kláštorného kostola v Okoličnom v stredoveku a jeho spojenie s Majstrom z Okoličného
 (Kristína HLINOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ekcfmv// | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky | Theses on a related topic

Knihovna kartuziánského kláštera v Dolanech
 (Olga Bačuvčíková)

2020, Bakalářská práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/eoxq0/ | Informační studia a knihovnictví / Knihovnictví | Theses on a related topic

Antropologická analýza kosterních pozůstatků z kostela Panny Marie (sv Anny) v areálu starobrněnského kláštera
 (Kateřina Kachlíková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eaugd/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Klášter v Zásmukách - historie po roce 1989
 (Helena Vedralová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r24wu/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)