Theses on the same topic (having an identical keyword):

monastic community

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

The financial and Technical States of Community Schools in Myanmar and Thai-Myanmar Border
 (Ywet Wai Aung)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qbqoe/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy (angl.) | Theses on a related topic

Přijímání do mnišského společenství podle Regula Benedicti
 (Jana Heiserová)

2009, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//4qlyyp// | Teologie / Teologie a spiritualita zasvěceného života | Theses on a related topic

Benediktinský klášter v Rajhradě v době opata Aloise Josefa Kotyzy (Osudy klášterního domu a řeholníků v letech 1937–1947)
 (Eva Richtrová)

2015, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/klbo4/ | Historické vědy (čtyřleté) / Historie - české dějiny | Theses on a related topic