Theses on the same topic (having an identical keyword):

monitorace hemodynamiky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Znalosti sester v oblasti monitorace hemodynamiky v intenzivní péči
 (Petra Mertová)

2021, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kc6ni/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Monitorace hemodynamiky z pohledu všeobecných sester intenzivní péče
 (Pavel Kurek)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/on827/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Monitorace hemodynamiky na anesteziologicko resuscitačním oddělení
 (Marie ZMEŠKALOVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//g7nvuz// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie | Theses on a related topic

Monitorace hemodynamiky v intenzivní péči
 (Libor JANKŮ)

2021, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uq207r// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Management monitorace invazivní hemodynamiky v intenzivní péči
 (Barbora TALACKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//mk4xbz// | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Monitorace hemodynamiky v intenzivní péči příprava výukového materiálu pro nově nastupující sestry
 (Jaroslava MELICHAROVÁ)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3odwrg// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Úroveň znalostí nelékařských zdravotníků o invazivním měření hemodynamiky
 (Miroslava Celá)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xeefh/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Zvláštnosti ošetřovatelské péče u pacienta po kardiochirurgické operaci
 (Helena VALLÁŠOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//widw2z// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic