Theses on the same topic (having an identical keyword):

monitorovani velicin

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Monitorování fyzikálních veličin pomocí sítí IoT
 (Stanislav Kaděrka)

2021, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7mcfc9// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Monitorování environmentálních veličin s centrálním zpracováním dat
 (Petra KRISTOVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//q7v4p6// | Aplikovaná elektrotechnika / | Theses on a related topic

Řízení a monitorování fyzikálních veličin v horském floráriu po internetu
 (Josef Brich)

2018, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//nqskui// | Elektrotechnika a informatika / Elektronické informační a řídicí systémy | Theses on a related topic

Použití technologie IQRF pro monitorování fyzikálních veličin
 (Zdeněk Macháč)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108607 | Elektrotechnika / Měřicí a řídicí technika | Theses on a related topic

Monitorování radioaktivity a vybraných veličin a přenos na CLOUD
 (Vratislav CIMR)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kmu4kt// | Elektrotechnika a informatika / Měřicí a výpočetní technika | Theses on a related topic

Moderní metody vizualizace a interpretace radiačních veličin měřených pomocí dronu.
 (Miroslav ŘEZÁČ)

2021, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zhlzrb// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Monitorování automatizace Smart Home v rámci IoT
 (Petr Filák)

2019, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/138735 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Monitorování celkové efektivity výrobních zařízení pomocí nástrojů platformy operátorského řízení
 (Helena Klosová)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88172 | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Theses on a related topic

Měřicí a vizualizační systém pro měření environmentálních veličin s využitím technologie IQRF
 (Jan Velička)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128495 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Theses on a related topic

Přenosné zařízení pro měření provozních veličin v průmyslu
 (Lucie Sebešová)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136133 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)