Theses on the same topic (having an identical keyword):

monoklonalni gamapatie nejasneho vyznamu (mgus)

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Prognostický význam genetických abnormalit u monoklonální gamapatie nejasného významu
 (Aneta Mikulášová)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oc9z7/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Souvislost počtu a fenotypu klonálních plazmocytů s maligní transformací monoklonální gamapatie nejasného významu
 (Klára Pázmanová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x4k3e/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Genomické studie u monoklonálních gamapatií
 (Zuzana Chyra)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/goh48/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Flowcytometrická analýza dendritických buněk osob s monoklonální gamapatií a mnohočetným myelomem
 (Lucie Kovářová)

2008, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hn3ao/ | Všeobecné lékařství / Onkologie | Theses on a related topic

Analýza cytogenetických změn u pacientů s monoklonálními gamapatiemi
 (Šárka ŠMÍDOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//f1db9z// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Analýza progenitorů myelomových buněk
 (Pavla Všianská)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qte94/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Imunosupresivní buňky a jejich význam u mnohočetného myelomu
 (Klára Bilíková)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/llqbn/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Sledování cytogenetických abnormalit u pacientů s monoklonálními gamapatiemi
 (Aneta Mikulášová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/em0v5/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Celotělová magnetická rezonance a její klinické využití
 (Jana Sedláková)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nm2aa/ | Radiologie - zobrazovací metody (čtyřleté) / Radiologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)