Theses on the same topic (having an identical keyword):

montessori vyuka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Montessori education-focus on foreign language education within the Montessori system
 (Irena Lněničková)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oxpy4/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Montessori Pedagogy in learning and teaching the English language in Czech lower secondary schools
 (Kateřina Birková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/csdhk/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Vzdělávání Montessori pedagogů
 (Eliška Lízalová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rwegi/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Diagnostika školní zralosti a připravenosti- komparace mateřské školy Montessori a běžné mateřské školy
 (Lenka Saparová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wmnvj/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Přechod dítěte z Montessori mateřské do základní školy
 (Ilona BRIXOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3m5vct// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Představy rodičů o montessori výuce v MŠ v ČR
 (Kamila VESELÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1cd9lg// | Pedagogika / Předškolní pedagogika | Theses on a related topic

Aplikace metody PRVA u dětí se zkušeností s Montessori školou v mladším školním věku
 (Nataliya POLYAK)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//idqopj// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol - speciální pedagogika | Theses on a related topic

Analýza motivace rodičů pro zařazení dítěte do Montessori třídy
 (Kateřina Hušáková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//klkkc8// | Humanitní studia / | Theses on a related topic

Využívání pomůcek pedagogiky Marie Montessori při výuce žáků s mentálním postižením
 (Hana KABOŇOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//x8ebq2// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Využití Montessori pedagogiky při výuce čtení u žáků se specifickými porachami učení
 (Jana Šlapková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ja5pd/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)