Theses on the same topic (having an identical keyword):

monty python a svaty gral

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Irony, Parody and Collage: Postmodernism in Monty Python Films
 (Adéla Myšková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9t0g0g// | Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi | Theses on a related topic

Humour in films of Woody Allen and Monty Python
 (Lucie POLÁCHOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//l40o9u// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic