Theses on the same topic (having an identical keyword):

moodle

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
E-learningový kurz Architektura počítačů a základy OS v prostředí Moodle
 (Ondřej TOMOND)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//jr0z75// | Specializace v pedagogice / Informační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

Moodle a jeho využití jako informačního systému při ochraně obyvatelstva
 (Pavel Rožek)

2021, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//j7je6c// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Využití E-learningového systému Moodle k efektivnímu vzdělávání zaměstnanců nemocnice
 (Nikola Srničková)

2019, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135774 | Systémové inženýrství a informatika / Informatika v ekonomice | Theses on a related topic

Moodle ve výuce angličtiny
 (René Netík)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4673 | Učitelství pro střední školy / Učitelství pro střední školy - informatika, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

E-Learning a tvorba kurzu v LMS Moodle
 (Oldřich Černý)

2020, absolventská práce CŽV, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//959zbi// | Studium v oblasti pedagogických věd / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

Moodle jako nástroj on-line výuky v předmětu účetnictví
 (Lucie ŠMUKOVÁ)

2021, absolventská práce CŽV, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//bn4287// | Rozšiřující studium informatiky - rozšíření o další předmět - distanční forma studia / | Theses on a related topic

Moodle addon jako nástroj pro automatizovanou kontrolu domácích úkolů z programování v jazyce Java
 (Petr RAUNIGR)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//yivox4// | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Gitlab integration plugin pro systém Moodle
 (David Hornof)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//hfmkm0// | Softwarové inženýrství a technologie / | Theses on a related topic

Rozvoj aplikace Moodle pro podporu studia na FEL
 (David Löffler)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//6n3o8t// | Softwarové inženýrství a technologie / | Theses on a related topic

Využití Moodle ve vzdělávání
 (Jiří Oliva)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vlreo/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)