Theses on the same topic (having an identical keyword):

mossbauerova spektroskopie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Mössbauerova spektroskopie s pokročilou modulací energie záření gama
 (Pavel KOHOUT)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pevsgg// | Fyzika / Aplikovaná fyzika | Theses on a related topic

Vzájemné interakce vyšších a nižších oxidačních stavů železa ve vodě studované pomocí spektroskopie Mössbauerova jevu
 (Jakub ŠESTÁK)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cpj1vb// | Chemie / Materiálová chemie | Theses on a related topic

Studium CoxFe3-xO4 pomocí transmisní a emisní Mössbauerovy spektroskopie
 (Anežka ŠTANCLOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jp8y1m// | Fyzika / Nanotechnologie | Theses on a related topic

Studium magnetického chování nanočástic e-Fe2O3 pomocí Mössbauerovy spektroskopie ve vnějších magnetických polích.
 (Ondřej MALINA)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bzxa0e// | Fyzika / Nanotechnologie | Theses on a related topic

Studium tepelných rozkladů glaukonitu pomocí Mössbauerovy spektroskopie, RTG práškové difrakce aTGA
 (Josef Kašlík)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//ov5u7e// | Fyzika / Aplikovaná fyzika | Theses on a related topic

Radiační bezpečnost v Mössbauerově spektroskopii
 (Zuzana VANICKÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nrf9rv// | Fyzika / Nanotechnologie | Theses on a related topic

Optimalizace řízení sestavy lineárního motoru s PID regulátorem pohybu u Mössbauerova spektrometru
 (Pavel KOHOUT)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5c4faa// | Fyzika / Aplikovaná fyzika | Theses on a related topic

Úloha železa a vodíku v krystalové struktuře B- a Li- obsahujících silikátů
 (Jan Filip)

2008, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y5lvd/ | Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy | Theses on a related topic

Stanovení minerálů v břidlicích multikomponentní analýzou infračervených spekter
 (Jana Josieková)

2011, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87687 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Theses on a related topic

Magnetizmus FeS, MnS a FeTiO3 systémů a laboratorní simulace kosmického zvětrávání
 (Jan ČUDA)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7b6mnv// | Fyzika / Aplikovaná fyzika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)