Theses on the same topic (having an identical keyword):

mravnostni trestne ciny

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Mravnostní trestné činy
 (Markéta Kořenková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/p9vy6/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Mravnostní trestné činy
 (Petra Miškarová)

2012, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sy3ct/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Theses on a related topic

Mravnostní trestné činy
 (Andrea Svobodová)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oegu0/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Mravnostní trestné činy
 (Petr Munduch)

2010, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xomry/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Theses on a related topic

Žena a trestný čin v 2. polovině 19. století v habsburské monarchii (Trestné činy projednávané před Krajským soudem v Olomouci a okresními soudy v jeho obvodu)
 (Lucie Bendová Bednářová)

2013, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nw9nr/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Dějiny státu a práva | Theses on a related topic

Trestné činy proti lidské důstojnosti
 (Pavel Kuchynka)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yivjx/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Mravnostní trestné činy a jejich důsledky
 (Jakub MIKULENKA)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//mq28ap// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Theses on a related topic

Mravnostní delikty z pohledu trestněprávního, trestně politického a kriminologického
 (František DŘÍŽĎAL)

2018, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8ykmx3// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Trestné činy duchovních proti šestému přikázání Desatera s nezletilou osobou v komparativním pohledu kanonického a českého trestního práva
 (Stanislav BRUNCKO)

2012, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//x4k7qk// | Teologie / Teologické nauky | Theses on a related topic

Sexuálně motivované trestné činy
 (Tereza Stehlíková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/hxr6o/ | Právní specializace / Kriminalisticko právní činnost | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)