Theses on the same topic (having an identical keyword):

mri

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Zpracování MRI snímků v kardiologii (MRI tagging) pomocí metod využívajících Fourierovu transformaci
 (Stanislav Štrba)

2017, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//7runxa// | Biomedicínský technik / | Theses on a related topic

Registrace a vizualizace časových sérií MRI dat
 (Tomáš Tauer)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hqxb7/ | Aplikovaná informatika / Zpracování obrazu | Theses on a related topic

MRI temporomandibulárního kloubu
 (Kateřina Freislerová)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w33jg/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Rychlé zobrazovací techniky MRI a jejich využití pro fMRI studie
 (Beáta Bachratá)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vqb68/ | Aplikovaná fyzika / Lékařská fyzika | Theses on a related topic

Edukace dětských pacientů s psychiatrickým onemocněním - postup radiologického pracovníka v přípravě MRI
 (Kristýna Vítková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//xfz53i// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Manganaté komplexy se superoxid dismutázovou (SOD) aktivitou využitelné v tomografii magnetické rezonance (MRI)
 (Marie PRAŽÁKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z15uf1// | Chemie / Bioanorganická chemie | Theses on a related topic

Přínos PET/MRI u stagingu nádorů hlavy a krku
 (Adriana STRNADOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//eme8m0// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

MRI imaging of transport phenomena in pharmaceutical systems
 (Michaela Gajdošová)

2018, Disertační práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//fzruen// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

Zpracování MRI snímků v kardiologii se zaměřením na deformaci stěny levé komory
 (Helena Hřebcová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//mh8mna// | Biomedicínský technik / | Theses on a related topic

Zpracování MRI snímků v kardiologii se zaměřením na deformaci stěny levé komory
 (Helena Hřebcová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//mh8mna// | Biomedicínský technik / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)