Theses on the same topic (having an identical keyword):

multikulturni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Vliv multikulturního prostředí a globalizace na vedení multikulturního týmu ve
 (Jonáš Filgas)

2017, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/x8slxi/ | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku | Theses on a related topic

Příprava žáků na život v multikulturní společnosti aneb přes pohádky, příběhy a hry k multikulturní výchově
 (Jitka JANČÁŘOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lf33tv// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Blok aktivit, které učí žáky pracovat s předsudky, jako součást multikulturní výchovy na ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC
 (Šárka Musilová)

2018, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/i8n2k/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Multikulturní výchova očima učitelů základních škol
 (Kateřina Svobodová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uffvw/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Pojetí multikulturní výchovy na základní škole v kontextu formování postojů žáků k odlišné etnicitě a kultuře pohledem učitelů
 (Markéta Jurčíová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m3em3/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Multikulturní aspekty v přednemocniční péči
 (Tereza Jandová)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xg4i4/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Současná literatura pro děti a mládež s náboženskou a multikulturní tematikou
 (Vendula Benešová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wc2mj/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Vybrané kapitoly z multikulturní výchovy ve znakovém jazyce
 (Radek Červinka)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zrdw9/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Transmisivní a konstruktivistický přístup ve výuce občanské výchovy na příkladu multikulturní výchovy
 (Barbora Velebová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s3on2/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy Učitelství matematiky pro základní školy | Theses on a related topic

Aplikace vybraných projektů multikulturní výchovy při edukaci žáků se specifickými poruchami učení
 (Jitka Drabinová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ai8jh/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)