Theses on the same topic (having an identical keyword):

multiple handicap

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Rehabilitace pacientů se sclerosis multiplex v kontextu Evidence based medicine: vývoj handicapu, funkční nezávislosti, kvality života a únav
 (Blanka Svobodová)

2007, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/grq4y/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Využití prvků muzikoterapie u žáků s těžkým mentálním postižením v domově pro osoby se zdravotním postižením
 (Lenka Tobková)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qo8qz/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Využití metody VOKS při vzdělávání žáka s kombinovaným postižením
 (Petra Orságová)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bzlxb/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Rozvoj komunikační schopnosti chlapce s kombinovaným postižením
 (Michaela Konečná)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/miyiz/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Pozitivní vliv hipoterapie na život dětí s kombinovaným postižením
 (Monika Krahulová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ffcxs/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Podpora rozvoje grafomotoriky u žáků se souběžným postižením více vadami na základní škole speciální
 (Petra Ficová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nm2iz/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Analýza rozvoje rozumových schopností dětí s těžkým postižením
 (Jakub Maistryszin)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e0ukk/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Komunikační schopnosti jedinců s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami
 (Marta Brhelová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rqvpr/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Analýza komunikačních dovedností u žáků s kombinovaným postižením na základní škole speciální
 (Veronika Olbertová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m7ve7/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

Možnosti komunikace dítěte s těžkým kombinovaným postižením
 (Hana Hrbáčová)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ku9ji/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)