Theses on the same topic (having an identical keyword):

multiplex

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Změny ve vrstvě nervových vláken sítnice u sclerosis multiplex
 (Marek Michalec)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/doxkl/ | Oftalmologie (čtyřleté) / Oftalmologie | Theses on a related topic

Využití techniky MLPA (multiplex ligation probe amplification) při studiu geneticky podmíněných onemocnění u člověka
 (Eva Hladílková)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h82oe/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Fyzioterapie u sclerosis multiplex
 (Jakub Radina)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sfd87/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Návrh a optimalizace multiplex RT-PCR pro paralelní analýzu míry exprese (sub)isoforem metalothioneinů
 (František Petrlák)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rfqft3// | Zootechnika / Živočišné biotechnologie | Theses on a related topic

Benefit kanabidiolu CBD v terapii sclerosis multiplex aspektem fyzioterapie.
 (Pavla SOLDÁNOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yyla5i// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Využití Cannabis naturalis při léčbě Sclerosis multiplex
 (Petra JIŘÍČKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//m73v9y// | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Detekce bakterií rodu Xanthomonas patogenních pro rajče a papriku metodou multiplex PCR
 (Mariia RAGOZINA)

2021, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gf2tk3// | Zemědělství / Zemědělské biotechnologie - Rostlinné | Theses on a related topic

Život s onemocněním Cslerosis Multiplex, problematika ve vzdělávání, psychické a sociální dopady vlivem chronické choroby
 (Marika Dirbáková)

2021, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//glygpn// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

What is Left Out of Schuman Declaration and Monnet Method in Forging of An Ever Closer Union? The Multiplex Case Study of Crises in Europe
 (Anara JEENBEKOVA)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//arjp10// | Humanities / Euroculture | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)