Theses on the same topic (having an identical keyword):

muzeum a skola

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Mladí lidé v muzeu. Nabídka vzdělávacích programů vybraných brněnských muzeí pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a postoje mladých lidí k muzeím a jejich programům.
 (Žaneta Veletová)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rkvad/ | Historické vědy / Muzeologie | Theses on a related topic

Srovnání vzdělávacích programů v britských a českých muzejích a galeriích
 (Markéta Zlámalová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rxanj/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Edukační specifika muzea a školy a možnosti jejich vzájemné spolupráce
 (Julie Svatoňová)

2008, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iwmsa/ | Humanitní studia / Muzeologie | Theses on a related topic

Muzeum hrou : vzdělávací programy Městského muzea a galerie Vodňany
 (Jitka Velková)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n434g/ | Historické vědy / Muzeologie | Theses on a related topic

Islámské umění jako téma estetické výchovy a muzejní a galerijní edukace
 (Kristýna Rendlová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tzvba/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Dějepisná exkurze na ZŠ a SŠ jako součást výuky. Spolupráce regionálního muzea a školy.
 (Michaela KORBELOVÁ)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//9606nf// | Učitelství pro střední školy / Uč. pro SŠ DE-ZSV | Theses on a related topic

Národní Technické muzeum v Praze a technická muzea sousedních zemí České republiky jako informační a motivační zdroj pro budoucí uchazeče o studium na školách s technickým zaměřením
 (Luboš Flégl)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5719 | Učitelství pro střední školy / Učitelství pro střední školy - dějepis, Učitelství pro střední školy - základy techniky | Theses on a related topic

Muzejní pedagogika a její využití ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
 (Eva SULOVSKÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//13m1ii// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Škola a muzeum v areálu bývalého dolu Barbora, lokalita Karviná-Doly
 (Helena Suchánková)

2020, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140971 | Architektura a stavitelství / | Theses on a related topic

Spolupráce škol středních, základních a mateřských s archivem, knihovnou a muzeem v Jihomoravském kraji
 (Jana FRIEDRICHOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//zu73kb// | Filologie / AJ HI se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)