Theses on the same topic (having an identical keyword):

muzske rehole

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Perzekuce mužských řeholí a kongregací v českých zemích 1948 - 1964 v kontextu jejího vývoje v zemích sovětského bloku
 (Vojtěch VLČEK)

2020, Disertační práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//2r8ykw// | Historické vědy / České a československé dějiny | Theses on a related topic

Mezi normou, reformou a praxí: Proboštství středověkých benediktinských klášterů na příkladu českých mužských konventů
 (Josef ŠRÁMEK)

2015, Disertační práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1efef9// | Historické vědy / České dějiny | Theses on a related topic

Benediktinský klášter v Rajhradě v době opata Aloise Josefa Kotyzy (Osudy klášterního domu a řeholníků v letech 1937–1947)
 (Eva Richtrová)

2015, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/klbo4/ | Historické vědy (čtyřleté) / Historie - české dějiny | Theses on a related topic