Theses on the same topic (having an identical keyword):

nakladovy objekt

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Analýza ocenění stavebního objektu nákladovým způsobem
 (Martina Somerlíková)

2020, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//yz467k// | Stavební inženýrství / | Theses on a related topic

Analýza rentability nákladových objektů společnosti Z STUDIO, spol. s r. o.
 (Hana HOUŠŤOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vkkfyv// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Možnosti použití vodostavebního betonu na zadaném objektu ve spodní stavbě (bílá vana)
 (Jana Bálková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88854 | Stavební inženýrství / Příprava a realizace staveb | Theses on a related topic